Czech English
ÚvodO násHorský vůdceKurzyMetodikaBlogKontaktNovinky (old)

HorolezectvíZáklady jištěníZáchrané technikyMetodická videa

Partneři
Reklama

Umělá stěna

Vzhledem k rozšíření umělých lezeckých stěn je právě toto horolezecké odvětví místem seznámení s lezením a základní dovedností. V poslední době také přibývá odjištěných terénů ve sportovních skalních oblastech a popularity nabývají i více délkové odjištěné skalní cesty.

Lezení na umělé stěně
Nejprve začínáme lézt s horním lanem a až po získání základních návyků jištění a vlastního lezeckého pohybu začneme lézt se spodním jištěním.
Výhodou lezení s horním lanem (Top Rope – TR) je vysoké snížení rizika za předpokladu dodržení základních bezpečnostích pravidel, protože eliminujeme možný pád na pouhé odsednutí do lana. Horní jištění je dvojího typu. Buď jistič sedí na vrcholu a přes jistící pomůcku dobírá lezce, nebo je lano na vrcholu vedeno přes vratný bod a jistič zajišťuje lezce ze země (používané na umělých stěnách). Na umělé stěně využíváme převážně TR jištění ze země přes vratný bod.
Lano by při horním jištění přes vratný bod mělo být vždy v bodě o minimální nosnosti 22 kN a mělo by být vedeno přes ocelové oko nebo ve dvou nezávislých karabinách tak aby při spouštění docházelo k co nejmenšímu tření lana a stěny.
Při lezení na prvním, neboli při lezení se spodním jištěním, lezec propíná lano do jistících bodů pomocí expresek. V případě pádu nad jištěním padá vždy vzdálenost od jištění x 2, plus dotažení volného lana a jeho průtah v jistícím řetězci.

obr. 1 základní způsoby jištění, A- jištění horním lanem s dobíráním lezce z vrcholu, B- jištění horním lanem přes vratný bod, C – jištění prvolezce při lezení odspodu

První činností související s jistící technikou s níž je nezbytné se seznámit je navázání na sedací úvaz. Nejprve je nezbytné správné oblečení úvazu a zapnutí všech spon (obr.2 a obr.3). Při správném dotažení vložíme mezi pas a popruh úvazu záprstí velmi těsně, mezi nohu a nohavičky tři až čtyři prsty.

obr. 2 zapínání sedacího úvazu Sedací úvaz si správně srovnáme a vstoupíme do nohaviček, bederní pás přiložíme (A) a prvním otvorem spony protáhneme popruh bederního pásu (B) a současně bederní pás zcela dotáhneme na tělo. Sponu překlopíme a popruhem

 

obr. 3 provlékání popruhů sponou Rock Lock (www.singingrock.cz)


Na lano se navazujeme za použití dvojitého osmičkového uzlu. Jeho volný konec by měl být minimálně 10 cm a současně by neměl přesahovat 20 cm. Na laně by měli být navázáni vždy oba partneři, případně by měl být volný konec lana zajištěn proti projetí jistící pomůckou uzlem.

obr. 4 Navázání na sedací úvaz pomocí dvojitého osmičkového uzlu


Dalším krokem je založení jistící pomůcky a správné jištění). Před začátkem lezení bychom měli vždy provést partnerskou kontrolu, tedy zkontrolovat zapnutí všech přezek na spolulezcově sedacím úvazku, navázání i založení jištění. U jistící pomůcky nás vždy zajímá správnost vedení lana jistící pomůckou odpovídající pokynům výrobce, umístění karabiny s pojistkou zámku spojující pomůcku a sedací úvaz výhradně do centrálního oka úvazu a zajištění pojistky zámku karabiny.

obr. 5 Správně založené jištění pomocí ATC

 

obr. 6 Správně založené jištění pomocí HMS


Pro úspěšný a bezpečný výstup je zapotřebí odpovídající komunikace. Měla by být vždy srozumitelná a stručná. Příklad komunikace při lezení na umělé stěně.

obr. 7 komunikace při lezení TR

 

obr. 8 komunikace při lezení odspodu


Při lezení od spodu se nám na umělé stěně přidá několik dalších dovedností. Tou první je správné zapínání a propínání jistících bodů, tou druhou potom zvládnutí bezpečného dynamického jištění. Správně lano vždy smřuje od stěny k prvolezci a je li to možné nekříží karabinu na stranu zámku, ale těla karabiny. Nepřípustné je vedení lana směrem ke stěně pro velmi vysoké riziko vycvaknutí lana z karabiny, nebo expresky z borháku.

obr. 9 Správně propnuté lano prochází expreskou k prvolezci od stěny ven

 

obr. 10 mechanismus vycvaknutí lana z expresky při chybném propnutí

 

obr. 11 mechanismus vycvaknutí expresky z borháku při špatném propnutí lana


Dynamickým jištěním prvolezce rozumíme prodloužení brzdné dráhy pádu a tedy menší rázové zatížení lezce i vlastních jistících bodů. Toto prodloužení brzdné dráhy snižuje intenzitu zatížení na jistící bod a intenzitu zatížení těla lezce. Část pádové energie vždy pohltí dynamické jistící lano, ale zejména při pádech s malou délkou aktivního lana (umělá stěna) je změkčení pádu zajištěno prodloužením brzdné dráhy – dynamickým jištěním.

obr. 12dynamické jištění


Při zachytávání pádu dochází v jistícím řetězci ke vzniku rázové síly. Tato síla je nejvyšší právě v okamžiku úplného zastavení pádu. Naším cílem je aby tato síla byla vždy co nejnižší. K velikosti této síly vždy hovoří několik faktorů: - vlastnosti lana (dynamické lano je schopné se prodloužit a pohltit tak část pádové energie) - hmotnost lezce (čím vyšší hmotnost, tím vyšší pádová energie a ve výsledku i rázová síla) - způsob jištění (statické jištění rovná se kratší brzdná dráha, vyšší rázová síla, dynamické jištění rázovou sílu snižuje) - pádový faktor (poměr délky pádu a aktivního lana v jistícím řetězci, tedy lana mezi jistící pomůckou a lezcem, čím více lana a čím kratší pád, tím nižší je pádový faktor a naopak)

obr. 13 pádový faktor

 

Rychlý kontakt

Mgr. Radek Lienerth
+420 603 810 600
info@climbingschool.cz

© 2011 ClimbOn | Lezecká škola a horský vůdce | www.climbingschool.cz