Czech English
ÚvodO násHorský vůdceKurzyMetodikaBlogKontaktNovinky (old)

Túry Vysoké TatryTúry Alpy

Partneři
Reklama

Nepál - trekking kolem Manaslu a výstup na Larkya Peak 6.010 m

Termín: 16.10. - 13.11.2010

Velikost skupiny: 4 – 6 účastníků

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.


Konečná cena akce bude upřesněna podle velikosti skupiny a vývoje kurzu dolaru k 30.5.2009.

Předběžná kalkulace :

4 členná skupina 98.500,- Kč
5 členná skupina 90.000,- Kč
6 členná skupina 85.000,- Kč


Kalkulace zahrnuje:
Vedení treku a výstupu na Larkya Peak horským vůdcem UIAGM R.Lienerthem a místním vůdcem NMA zajištěným agenturou Sherpa Adventure. Skupině je zajištěn plný servis od agentury Sherpa Adventure. Plný servis zahrnuje – Stany, spací podložky, kuchyňský stan, kuchaře a jeho pomocníka, snídaně a večeře v průběhu treku, nosiče pro skupinu, transfery v Nepálu a 3 x ubytování v KTM v hotelu. Podle potřeby skupiny budou na část výstupové trasy na Larkya Peak zajištěna fixní lana.
Cena kalkuluje náklady na letenky z Evropy do KTM (Praha - KTM).

Cena nezahrnuje:
V ceně treku není zahrnuto osobní horolezecké vybavení, jídlo v KTM . Dále cena nezahrnuje pojištění (možné zajistit Alpenverein, včetně připojištění pro pohyb nad 6000 m), volitelný program v Nepálu – např. rafting.

Pro osobní spotřebu (suvenýry, jídlo v KTM a volitelný program- rafting, Chitwan) je vhodné kalkulovat zhruba 300 – 400 USD na osobu v průběhu celého pobytu v Nepálu.


Kvůli blízkosti Tibetu byla vzdálená a fascinující severní oblast Nepálu v okolí Manaslu až donedávna mimo možnosti trekkingových skupin. Vysuté ledovce severní a jižní stěny Manaslu ostře kontrastují se zlatavým skalním monolitem západní stěny a poskytují jedinečné horské výhledy. Nicméně to co činí tento trek odlišným od ostatních je především nedostupnost a odlehlost oblasti.
Podél řeky Buri Gandaki navštívíme severní údolí, která jsou povahově velmi blízká Tibetské kultuře. Umožní nám to nahlédnou zejména v pro budhisty posvátných místech Sama a Samdo do fascinujícího světa a hlubokého klidu tibetského budhismu.
Nepálská vláda přístup do této oblasti reguluje ve snaze ochránit zdejší přírodu i kulturu a proto je nezbytné akceptovat omezení, která vyplývají z této regulace. Trek je doprovázen styčným důstojníkem a je vhodné zajistit kompletní samostatnost trekové skupiny po celou dobu treku. Samozřejmostí je nezanechání poškozujících stop a odpadků v oblasti.

Rámcový itinerář:

Den 1. Přílet do Kathmandu, transfer do hotelu, podle času prohlídka části města

Den 2. Setkání s místním průvodcem, domluva a příprava vlastního treku

Den 3. Den začínáme velmi brzy. Pomocí místní dopravy se přesuneme do Gorkhy a pokud to umožní sjízdost cesty tak až do Arughatu. Přenocování je naplánováno v lodgi.

Den 4. Trasa následujícího dne nás povede od Arughatu na severovýchod. V průběhu se nám za dobré viditelnosti ukáží první zasněžené vrcholy, dominantou dne však bude průchod strmou soutěskou Buri Gandagi s mnoha vodopády. Zalesněným údolím bude postupně nabírat výšku až na lesní mýtinu ve výšce cca 700 m. Nocleh ve stanech.

Den 5. Trek vede rozšířeným údolím a přes městečko Labubesi pokračujeme severně. Zvlněný terén nás povede přes Macha Kholu, přítok Buri Gandaki. Po překonání dalšího přítoku Namyung Kholy se po malém mostku dostáváme na místo kempu. Nocleh ve stanech , nadmořská výška cca 1100 m.

Den 6. Mírně zvlněná trasa nás přivede k „Tatopani“ – horkým pramenům. Pokud budete mít zájem je možná koupel. Následně vstoupíme do zúženého údolí, kde přes most přejdeme ze západního na východní břeh Buri Gandaki. Velmi dramatická cesta vede místy až lehkým lezeckým terénem podél mohutných vodopádů a peřejí Buri gandaki. Po té co projdeme kolem peřejí v nichž Buri Gandaki klesá o téměř 120 m se údolí srovnává a uklidňuje. Na soutoku Buri Gandaki a Yara Kholy bude dnešní kemp. Nadmořská výška 1200 m.

Den 7. Po západním břehu Buri Gandagi pokračujeme přes check post Jagat. Následně znovu překročíme Buri Gandaki na východní břeh. Následující trasa vede přes jedinečný výhled na masiv Ganesh Himal. Budhistické prvky se stávají v krajině dominantní ať už přítomností motlitebních praporků a vlajek nebo hojností zídek z kamenů „mani“. Zdejší lidé jsou Tibeťané nebo Tamangové. Nocleh je naplánován ve výšce cca 1700 m buď ve stanech nebo „tea house“ před vesnicí Pangsing.

Den 8. Tento den nás čeká náročný terén soutěsky Buri Gandaki. Její peřeje nás budou provázet až k soutoku se Shiar Kholou. Vegetace se v průběhu tohoto dne stává alpínštější. Borovice začínají výrazněji nahrazovat subtropický les, který nás doprovázel až do těchto míst. Pomocí cesty vystřílené ve skalním úbočí se přesuneme k vesničce Deng. Zde na břehu řeky strávíme noc. Nadmořská výška cca 2100 m.

Den 9. Cesta se dnes začne stáčet na západ. Stále budeme sledovat Buri Gandaki, ale postupně z větší výšky úbočí nad řekou. Řeku opět překročíme ve vesničce Ghap. Jehličnatý les se bude střídat s výhledy na fantastické skalní útesy vytvořené řekou. Na severním břehu bude ve výšce 2300 m dnešní kemp.

Den 10. Ráno bude další výstup směřovat jehličnatými lesy až k městečku Narnru (3200 m) a následně na místo Lhogaun. Místo pro tábor má nádherný výhled do severovýchodních srázů Manaslu. Lidé jsou zde více spjati s Lhasou, než s Kathmandu. Více se zde také hovoří Tibetsky než Nepali a stejně tak je zřejmá i změna tradičního oděvu místních obyvatel. Výška noclehu je cca 3500 m.

Den 11. První polovinu dne nám zabere návštěva kláštera Ramanan Kharka ležícího jižně od hlavní trasy treku u začátku ledovce Pungen. Severovýchodní stěna Manaslu se zdá téměř přímo nad námi. Po další trase směřující k severozápadu a s výhledy na ledovec Manaslu. Nocleh je naplánován ve výšce cca 3800 m u městečka Phungen. Místní „Gompa“ – klášter je možné navštívit bud odpoledne nebo ráno následujícícho dne.

Den 12. Příjemná a snadná procházka přes široce otevřené louky na nichž se pasou Jaci a koně. Po překročení Buri Gandagi nás čeká krátký výstup do Samdu. V průběhu cesty je velká pravděpodobnost pozorování himálajského sviště. Alternativně je možné volit trasu přes vyvýšeninu západně od nás s výhledy na ledovcové jezero Manaslu. Nocleh u „tea house“ v Samdo.

Den 13. Dnešní trasa směřuje k dříve bohatému obchodnímu městečku Larkya bazar. Dnes vlivem uzavření Tibetské hranice téměř zcela zaniklo. Zde opouštíme údolí Buri Gandaki a vydáváme se přímo na západ k sedlu Larkya La. Znovu nás doprovázejí jedinečné výhledy do severních srázů Manaslu. Nocloh ve výšce 4800 m.

Den 14. Dnes nás čeká náročný den spojený s přechodem sedla Larkya La. Celkem přibližně pět hodin výstupu v nejprve pozvolném a v závěru poměrně strmém terénu nás přivede do sedla ve výšce 5700 m. Je zde poměrně velká pravděpodobnost přechodu sedla ve sněhu. Ze sedla jsou výhledy na Himlun Himal a Cheo Himal. Následně sestoupíme k k tábořišti Larkya peak BC.

Den 15. Přesun do High campu a příprava pro vlastní výstup na vrchol.

Den 16. Výstup na Larkey peak (6010m)

Den 17. Rezervní den pro výstup.

Den 18. Rezervní den pro výstup

Den 19. Rezervní den pro výstup

Den 20. Opustíme Larkya peak BC a postupně se zlepšujícím terénem sestoupíme do Tanbuche a dále do Bimtangu. Z tábořiště velmi rozmanité výhledy na Phungi Himlun Himal, Cheo Himal, za dobrých podmínek i SZ srázy Manaslu. Nadmořská výška 4000 m.

Den 21. V doprovodu horského panoramatu stále klesáme jižním směrem. Překročíme Dudh Kholu a vstoupíme do zalesněné oblasti. Dominantou výhledu se stává zlatavý monolit Manaslu západní stěny Manaslu v kontrastu jeho ostatních zaledněných srázů. Nocleh nás čeká v Gurung Village, nadmořská výška 2500 m.

Den 22. Stále pokračujeme na jih přes krajinu otevírající se do širokých, zelených údolí, velmi odlišných od strmých skal na březích Buri Gandaki. U Dharepani se spojujeme s trasou treku kolem Annapuren. Po této trase pokračujem až k vesničce Jagat.

Den 23. Sestupujeme k Bahundanda údolím Marsyangdi, po osvěžující koupeli va Nadi Khole nás čeká už pouze velmi krátký trek do BulBhulle. Zde přespíme v Lodgi.

Den 24. Transfer do KTM

Den 25. Rezervní den (možnost divoké vody)

Den 26: Rezervní den (možnost divoké vody)

Den 27. Odlet do Evropy

Rychlý kontakt

Mgr. Radek Lienerth
+420 603 810 600
info@climbingschool.cz

© 2011 ClimbOn | Lezecká škola a horský vůdce | www.climbingschool.cz