Czech English
ÚvodO násHorský vůdceKurzyMetodikaBlogKontaktNovinky (old)

HorolezectvíZáklady jištěníZáchrané technikyMetodická videa

Partneři
Reklama

1. Problematika záchrany a sebezáchrany

Horolezectví je velice specifickým sportovním odvětvím. Pomineme-li jeho závodní formy, co je mírou hodnocení sportovního výkonu? Současně je potřeba u provozování tohoto sportu neustále myslet na následky možné chyby. Pokud například volejbalista pokazí podání, ztratí bod. Pokud ale horolezec špatně založí jištění, mohou být následky daleko horší.
Dobrá příprava a trénink vám mohou případně v krizové situaci zachránit život.
Tento materiál seznamuje se základní technikou sebezáchrany po pádu, základy záchrany spolulezce směrem dolů spuštěním nebo slaněním a základním postupem pro dopomoc nebo úplné vytažení spolulezce nahoru. Postupy zde uvedené řeší pouze technické provedení samotné techniky a nikoli věci se záchranou související, tedy první pomoc a péči o postiženého nebo vlastní zachycení pádu. Těchto několik vybraných technik je pouze jedním kamínkem z obrovské mozaiky.
Závěrem této části by bylo na místě podotknout, že ani sebevětší znalosti teorie nenahradí praktický nácvik. Takže není podstatné, zda znáte všechny názvy jednotlivých technik a kolik jich je, ale zda bezpečně ovládáte alespoň techniku sebezáchrany, základní spuštění spolulezce na svázaných lanech a alespoň jednu techniku pro vytažení zraněného na jistící stanoviště.

1.1 Základní materiál pro provedení záchrany a sebezáchrany
Předpokladem pro úspěšné řešení sebezáchrany i záchrany je samozřejmě odpovídající vybavení. V tomto případě byste u sebe vždy měli mít prusíkovací smyčky 6 mm (2 x 1,5 m, 1 x 3 m,1 x 5 m), 2 x 120 cm šitou smyčku (nejlépe Dynnema), 2 x normální karabinu, 4 x karabina s pojistkou zámku. S tímto vybavením jste schopni základní krizové situace bez problémů zvládnout pomocí postupů běžně užívaných a doporučovaných v rámci UIAA


obr. 1 – materiál potřebný pro zvládnutí záchrany a sebezáchrany

Další vybavení, zejména jistící pomůcka na jištění pomocí dvojitého lana, dobírací blokant a slaňovací pomůcka (optimální je využití univerzální jistící pomůcky) a tiblocky nám mohou řešení nepříjemných situací ještě více usnadnit.

obr. 2 - obr. 2 – univerzální jistící pomůcka BD ATC XP Guide a Petzl Tiblock

1.2 Základní uzly pro provádění záchrany a sebezáchrany v horolezeckám terénu

 Kotvící uzly  Spojovací uzly  Manipulační uzly
-  Dvojitý osmičkový
- Vůdcovský
- Lodní
- Ambulanční
- Rybářský
- Vůdcovský
- Poloviční lodní
- Dvojitý poloviční lodní
- Klasický prusik
- Francouzský prusik
-Vánočkový prusik
- Vyvazovací vánočka

Materiál pojednávající o problematice uzlů pro potřeby horolezectví.

Základní upozornění

  • Problematika záchrany a sebezáchrany v horolezeckém terénu je velmi složitá. Uplatňujeme v ní různé postupy, které v reálné situaci zpravidla obsahují velké procento improvizace.
  • Pokud má tato improvizace být úspěšná a tedy nezhorší stav postiženého ani nezraní zachránce, je nezbytné tyto techniky cvičit a alespoň základní postupy mít naprosto dokonale zvládnuty.
  • Prosím při všech aktivitách si uvědomujte, že horolezectví je nebezpečný sport. Především při nácviku záchrany proto věnujte maximální pozornost bezpečnosti a zejména některé pokročilé techniky nacvičujte jen pod vedením instruktora, který je bezpečně ovládá, neboť všechna krizová místa a potenciální chyby nelze vysvětlit a ukázat bez praktického nácviku.

Odkazy na další literaturu

- Hill, P.,Johnston, S.: Manuál horolezce a horského vůdce, Ivo Železný, Praha, 2000
- Larcher, M., Zak, H.: Seiltechnik, OAV Innsbruck, 2. vydání,2004
- Procházka V. a kol.: Horolezectví, Olympia Praha, 1. přepracované vydání,1990
- Veider P. a kol.: Perfekt anseilen, absailen, sichern,retten, 1. vydání,Bergrettung Landesleitung Tirol, 2003

Rychlý kontakt

Mgr. Radek Lienerth
+420 603 810 600
info@climbingschool.cz

© 2011 ClimbOn | Lezecká škola a horský vůdce | www.climbingschool.cz