Czech English
ÚvodO násHorský vůdceKurzyMetodikaBlogKontaktNovinky (old)

HorolezectvíZáklady jištěníZáchrané technikyMetodická videa

Partneři
Reklama

2. Problematika sebezáchrany

Vždy je jednodušší, pokud jsme po pádu schopni se sami o sebe postarat. Tento materiál uvádí základní techniku sebezáchrany – prusíkování, jak základní jednoduché (pro skalní terén), tak i jeho druhou fázi – Münchhausentechnik (ledovce, prusíkování přes převěj). Jako doplňující uvádíme techniku Selbstseilrolle, která nám umožňuje například snadný přístup při hledání slaňovacích stanovišť pod hranou stěny nebo sestup k postiženému a rychlý výstup zpět.

2.1 Prusíkování – fáze první
Nejjednodušší forma sebezáchrany. Je využitelná zejména v situacích, kdy jsme se v důsledku pádu ocitli v nelezitelném terénu, nebo hůře – visíme přímo ve vzduchu. Tento způsob je dostatečný pokud není zatížené lano zaříznuté do sněhu, nebo nemáme příliš těžký batoh, s nímž nejsme schopni takto vystoupit delší úsek po laně.

Postup pro prusíkování – první fáze:
1) sundejte batoh ze zad a zavěste jej pod sebe do smyčky v centrálním oku úvazku
2) na lano umístěte trojitý prusik ze smyčky 1,5 m a jeho konce provažte do centrálního oka úvazku (smyčky navázání), nebo spojte uzlem a smyčku spojte s úvazkem (smyčkou navázání) karabinou s pojistkou zámku
3) mezi již umístěný prusík a navázání lezce (tedy pod prusík 1,5 m) umístěte opět trojitý prusík ze smyčky 3 m, podle výšky postavy upravte jeho délku uzlem
4) posuňte oba prusíky co nejvýše a do 3 m našlápněte, 1,5 m se uvolní a můžete jej posunout výše
5) opět odsedněte do 1,5 m prusiku, odlehčený 3 m posuňte výše a tak stále dokola

nejčastější chyby:
1) příliš velké zkrácení prusiku 1,5 m a z něj vyplývající velmi krátký krok
2) příliš dlouhý stoupací 3 m prusik a z něj vyplývající krátký krok
3) umístění stoupacího 3 m prusiku nad 1,5 m a z něj vyplývající obtížné až nemožné posouvání prusiku 1,5 m spojeného s úvazkem


obr. 1 - uspořádání prusíkovacích smyček, navázání a postupu posunování uzlů


praktické prusíkování v terénu

2.2 Prusíkování – fáze druhá – „Münchhausentechnik“
Technika, kterou používáme pro delší prusíkování s těžkým břemenem ve skalním terénu a zejména pro prusíkování přes hranu trhliny na ledovci nebo přes sněhovou převěj.

Postup pro prusíkování – „Münchhausentechnik“
1) prusíkováním první fází (obr. 3A) získejte alespoň 2 m lana
2) do centrálního oka úvazku umístěte otevřenou gardu, na 3 m prusiku udělejte zkrácený uzel, do něhož cvaknete volné lano vedoucí od gardy (obr .3B)
3) přitáhněte se za volný konec a přeneste své zatížení z 1,5 m prusiku na gardu
4) připněte si konec 3 m prusiku do úvazku a zrušte prusik 1,5 m (obr. 3C)
5) posuňte 3 m prusik co nejdál dosáhnete a přitahujte se za volný konec (obr. 3D)


obr.3 - "Münchhausentechnik" schematické uspořádání prusikovacích smyček


obr. 4 – „Münchhausentechnik“ v terénu na ledovci

Nejčastější chyby:
1) chybné založení otevřené gardy
2) zatažení prusíkovacích smyček do gardy

2.3 „Selbstseilrolle“
Technika, kterou používáme pro rychlý sestup k postiženému a opětovný výstup bez zakládání dalších jistících pomůcek.

postup pro utvoření „Selbstseilrolle:“
1) navážeme se na konec lana a pramen lana propneme karabinou s pojistkou zámku umístěnou ve stanovišti
2) na pramen lana za závěsem umístíme dvojitý (případně trojitý) prusik a vyvážeme jeho konce uzlem do úvazku
3) posunováním prusiku dolů dochází k povolování lana – vlastnímu spoštění dolů, posunováním prusíku nahoru a pomocí nohou vystupujeme


obr. 5 – „Selbstseilrolle“ – uspořádání lana a prusiku


obr. 7 – „Selbstseilrolle“ pro výstup, vlmi důležité zpevnění a "podsazení" pánve při přitažní a posouvání prusíku


obr. 6 – „Selbstseilrolle“ – uspořádání lana a prusiku, realizace v terénu pro sestup

Nejčastější chyby:
1) příliš dlouhý prusik a následně příliš silový výstup a stálé držení lana v rukou
2) přitahování lana pouze pomocí rukou a nevyužití práce těla – pohybu pánve vzhůru se současným přitažením a posunutím prusiku nahoru

Rychlý kontakt

Mgr. Radek Lienerth
+420 603 810 600
info@climbingschool.cz

© 2011 ClimbOn | Lezecká škola a horský vůdce | www.climbingschool.cz